Bánh xe đẩy BNJ100 cao su Tĩnh

Bánh xe Nhật bãi BNJ100 cao su Tĩnh hay Bánh xe đẩy BNJ100 cao su Tĩnh

  • Bánh xe bằng cao su vành thép hàng bãi Nhật
  • Tải trọng 500kg / bộ