CHÍNH SÁCH BẢO HÀNG CỦA THÀNH CÔNG

Tất cả khách hàng khi mua sản phẩm hàng hóa tại hệ thống bán hàng của Thành Công sẽ được áp dụng chính sách bảo hành như sau:

1. Thời hạn bảo hành: Thời gian bảo hành tùy thuộc vào từng sản phẩm và theo chính sách chung của nhà sản xuất.

2. Điều kiện bảo hành: Sản phẩm được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau

  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành
  • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Tên sản phẩm, mã sản phẩm, ngày sản xuất, tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ ngày mua... Hay tem bảo hành còn nguyên vẹn, không rách không tẩy xóa với sản phẩm có phiếu bảo hành. Với các sản phẩm không có phiếu bảo hành sẽ căn cứ ngày sản xuất có trên sản phẩm của hãng sản xuất.
  • Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất
  • Sản phẩm không nằm trong trường hợp từ chối bảo hành