Bánh xe đẩy BNJ100 cao su Quay

Bánh xe Nhật bãi BNJ100 cao su Quay hay Bánh xe đẩy BNJ100 cao su Quay

  • Bánh xe bằng cao su vành thép hàng bãi Nhật
  • Tải trọng 500kg / bộ