Bánh xe đẩy BNJ100 cao su Khóa

Bánh xe Nhật bãi BNJ100 cao su Khóa hay Bánh xe đẩy BNJ100 cao su Khóa

  • Bánh xe bằng cao su vành thép hàng bãi Nhật
  • Tải trọng 500kg / bộ