Bánh xe đẩy BN50 PU xanh Quay

Bánh xe Nhật bãi BN50 PU xanh Quay hay Bánh xe đẩy Nhật bãi BN50 PU xanh Quay

  • Bánh xe bằng PU nguyên khối hàng Nhật bãi.
  • Tải trọng 250Kg / bộ chịu dầu và hóa chất nhẹ.