Bánh xe đẩy BN50 PU xanh Khóa

Bánh xe Nhật bãi BN50 PU xanh Khóa hay Bánh xe đẩy Nhật bãi BN50 PU xanh Khoá

  • Bánh xe bằng PU nguyên khối hàng Nhật bãi.
  • Tải trọng 250Kg / bộ chịu dầu và hóa chất nhẹ.